De data voor volgend schooljaar staan vast, dit zijn:
 • Woensdag 10 oktober 2018
 • Woensdag 16 januari 2019
 • Woensdag 27 maart 2019
 • Woensdag 22 mei 2019
Het concept m.b.t. de thema’s van de netwerkbijeenkomsten: 
 1. Schoolgebouw en leeromgeving
 2. Leerlijnen
 3. Kindgesprekken
 4. Mijnrapportfolio
CONCEPT data schooljaar 2019-2020
 • Woensdag 9 oktober 2019
 • Woensdag 8 januari 2020
 • Woensdag 25 maart 2020
 • Woensdag 13 mei 2020