Auteur Posts

2 May 2017 om 14:47

Lees dit eerst goed door alvorens iets te plaatsen:

Gedragsregels

1. Medewerkers proberen kennis en andere waardevolle informatie te delen met als doel promotie intern als extern van de organisatie, mits die informatie niet vertrouwelijk is en het de Nederlandse Dalton Vereniging ( vanaf nu aangeduid als NDV) niet schaadt. Medewerkers publiceren niet ongevraagd vertrouwelijke of andere merkgebonden informatie. Voor het publiceren van gesprekken wordt eerst toestemming gevraagd aan de leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling of persoon.

 

2.Medewerkers mogen geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie verstrekken over andere medewerkers zonder hun goedkeuring.

 

3. NDV ondersteunt de open dialoog en de uitwisseling van ideeën en het delen van kennis. Medewerkers die publiceren op een website (of andere sociale media) anders dan die van het NDV over een onderwerp dat wel te maken kan hebben met het NDV, maken kenbaar of zij op persoonlijke titel publiceren. Als medewerkers namens het NDV spreken, vermelden zij hun organisatie en functie.

 

4. Bestuurders, managers, leidinggevenden en degene die namens de organisatie het beleid en de strategie uitdragen hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van social media. Voor sommige functies geldt dat iemand altijd wordt gezien als   NDV’er – ook als hij een privé-mening verkondigt. Op grond van hun positie moeten medewerkers nagaan of zij op persoonlijke titel kunnen publiceren.

 

5. Medewerkers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud die ze, voor zover dat niet tot hun functie behoort, publiceren op blogs, wiki’s, fora en andere media die gebaseerd zijn op user-generated content. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor langere tijd openbaar zal zijn, met gevolgen voor hun privacy.

6. Wanneer een online discussie dreigt te ontsporen, of in het ergste geval al helemaal ontspoord is, dan dient contact opgenomen te worden met sitebeheer en overleg over de te volgen strategie.

 

7. Bij de geringste twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met het NDV is het verstandig contact te zoeken met uw leidinggevende of de daarvoor verantwoordelijke afdeling/persoon.

 

  • This topic was modified 3 jaren, 1 maand ago by Dalton_admin.

2 December 2019 om 16:10

Hallo,

 

Ik zoek weektaken waarin het lesrooster van de dag ook opgenomen is in de weektaak.

Wie kan mij helpen?

 

Gr Alice