Data schooljaar 2020-2021

  • Woensdag 7 oktober 2020
  • Woensdag 13 januari 2021
  • Woensdag 31 maart 2021
  • Woensdag 19 mei 2021

Inhoud van dit schooljaar (concept)
Bijeenkomst 1:
– Hoe toon jij LEF?/Hoeveel LEF heb jij getoond?
– Terugkoppeling naar Coronaperiode
– Successen en mislukkingen (terugblik en parels)
– Ontwikkeling in beeld: rapportfolio en formatief toetsen

Bijeenkomst 2:
– Vloeiende doorgaande lijn (van kleuters naar groep 3)
– Aafke Bouwman: overgang groep 2/3 (collega meenemen)

Bijeenkomst 3:
– Eigenaarschap vanuit parallelliteitsprincipe: directeur, leerkracht leerling.
– Hitteschild
– Implementatie, borging, verantwoordelijkheid nemen.

Bijeenkomst 4:
– Koppelen aan scholen die ervaringen hebben met de nieuwe visitatiekader.
– Visitatie gaat uit van ambitie en parels.
– Gebruiken als oefening, met elkaar in gesprek gaan.